Ge-Baek Hosin Sool

Taekwon-Do ITF School

Od čtvrtka 3.12. začínáme v souladu s nařízeními vlády s tréninky. O tom, zda trénink bude fungovat, případně není-li pozměněn, se informujte v rozpisu tréninků na www.tkd.cz. Bílé (nepodbarvené) již fungují, ostatní se snažíme zprovoznit co nejdříve, ale záleží na vůli pronajímatelů tělocvičen. Vnitřní tréninky probíhají v rouškách bez možnosti kontaktu mezi studenty a s limitem 10 lidí. Pokud by to i přes zavedené dělení některých větších vnitřních tréninků některé skupiny omezovalo, tak operativně změníme pro další trénink. V harmonogramu akcí se můžete přihlašovat na Velké zimní soustředění a další víkendové akce. Děkujeme všem za podporu v této opravdu těžké situaci!

Taekwon a nashle třeba na soustředku!

Váš mistr 

Omluvy

V případě včasné a okamžité omluvy ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů (nejpozději sedmého v daném měsíci) a neúčasti daný měsíc na žádném z tréninků můžete být omluveni pro tento měsíc. Prosíme, dbejte na toto především v době letních prázdnin, když například nejsou v létě ve Vaší skupině tréninky a Vy nikam nedojíždíte.

Omluvy se týkají členů platících měsíční školné nebo měsíční zvýhodněné školné, u jiných forem členských příspěvků není omlouvání možné. Školné je třeba zaplatit, ale peníze je možné následně využít na další akci.

Využijte omluvených měsíců při platbě akce (uveďte do poznámky v přihlášce na akci) či nákupu výbavy nejlépe na soustředění či návštěvě TKD centra Campanus či dohodou na info@tkd.cz. Platíte-li měsíční zvýhodněné školné, povolení k inkasu během omluvených měsíců nerušte!

Uznatelné omluvy - vážné zdravotní problémy (na požádání doložitelné lékařskou zprávou), pobyt mimo domov po delší dobu (prázdninový program dětí, zahraniční pobyty) , závažné rodinné důvody (těhotenství, péče o nemocného člena rodiny, u malých dětí ztrátu možnosti dovážet dítě na trénink).

Neuznatelné omluvy - omluva bez udání důvodu, pozdní omluva (včasná = do 7. dne v měsíci bez účasti na trénincích), omluvy napříč měsíci (dva týdny v červnu a dva v červenci), studijní důvody či pracovní důvody (zamyslete se, zda opravdu vydržíte celý měsíc každý den sedět třeba jen 5 hodin nad studiem po škole a nebylo by lepší aspoň dvakrát třikrát za měsíc si jít zacvičit, i když máte třeba zkouškové, před maturitou nebo důležitý úkol v práci), běžné či lehké zdravotní obtíže (nebojte se říct učiteli, že po chřipce ještě nemůžete běhat a budete cvičit třeba jen volně techniky a tul, nebo že se sádrou na ukazováku nemůžete klikovat nebo se prát a budete si krokovat tul, základní techniky nebo cvičit všechny kopy...), ztráta zájmu (pokud se jedná o dlouhodobější stav a Vaše sebeovládání a vytrvalost již souboj prohrávají, tak zvažte odhlášku, ať se netrápíme vzájemně), atd...

Odeslání omluvy

V tabulce níže vyplňte tolik údajů, než vás bude schopen podle nich systém konkrétně identifikovat - objeví se zpráva "Konkrétní osoba nalezena" (u někoho může stačit zadat příjmení, u někoho bude potřeba více údajů). Pokud se Vám nepodaří tohoto stavu dosáhnout, pošlete nám informace do emailu a my se na to podíváme.

Nalezení konkrétní osoby

Jméno:
Příjmení:
Číslo průkazu:
Telefon:
Email:
Rodné číslo před lomítkem:
Konkrétní osoba nenalezena
Omluva za měsíce:

od

do

Důvod omluvy: