Ge-Baek Hosin Sool

Школа таеквондо ITF

           

Čchungmu tul 충무틀 Choong-Moo pattern

Seznam vzorů

Počet pohybů:30
Počet útoků:15
Počet útoků rukama:7
Počet útoků nohama:8
Počet bloků:13
Počet bloků rukama:13
Počet bloků nohama:0
Počet přípravných postojů:2
Diagram:

Nové techniky

1.
tvimjo jopčcha čirugi 
twimyo yopcha jirugi
뛰며옆차지르기 
jump forming a side piercing kick 
2.
kaunde tvitčcha čirugi 
kaunde dwitcha jirugi
가운데뒷차지르기 
a back piercing kick 
3.
annun so pchalmok ap makki 
annun so palmok ap makgi
앉는서바깥팔목앞막기 
sitting stance while executing a middle front block with the forearm 
4.
annun so tung čumok nopchunde jop terigi 
annun so dung joomuk nopunde yop taerigi
앉는서등주먹높은데옆때리기 
sitting stance while executing a high side strike with the back fist 
5.
konnun so sonkchal nopchunde ap terigi 
gunnun so sonkal nopunde ap taerigi
걷는서손칼데옆때앞때리기 
walking stance while executing a high front strike with the knife-hand 
6.
konnun so sonkchal tung nopchunde ap terigi 
gunnun so sonkal dung nopunde ap taerigi
걷는서손칼등데옆때앞때리기 
walking stance while executing a high front strike with the reverse knife-hand 
7.
konnun so tu sonbadak olljo makki 
gunnun so doo sonbadak ollyo makgi
걷는서두손바닥올려막기 
walking stance while executing a upward block with a twin palm 
8.
niundža so pchalmok nadžunde makki 
niunja so palmok najunde makgi
ㄴ자서팔목낮은데막기 
L stance while executing a low block with the forearm 
9.
niundža so kjočcha sonkchal momčchuo makki 
niunja so kyocha sonkal momcho makgi
ㄴ자서교차손칼멈춰막기 
L stance while executing a checking block with an X-knife-hand 

Obměněné techniky

1.
kaunde tolljo čchagi 
kaunde dollyo chagi
가운데돌려차기 
a middle turning kick 

Seznam technik

Výchozí postoj: naranhi čunbi sogi narani junbi sogi 나란히준비서기 parallel ready stance

1.
niundža so sang sonkchal makki 
niunja so sang sonkal makgi
ㄴ자서쌍손칼막기 
L stance while executing a twin knife-hand block 
2.
konnun so sonkchal nopchunde ap terigi 
gunnun so sonkal nopunde ap taerigi
걷는서손칼데옆때앞때리기 
walking stance while executing a high front strike with the knife-hand 
3.
niundža so sonkchal tebi makki 
niunja so sonkal daebi makgi
ㄴ자서손칼대비막기 
L stance while executing a middle guarding block 
4.
konnun so opchun sonkut nopchunde tulkchi 
gunnun so opun sonkut nopunde tulgi
걷는서엎은손끝높은데뚫기 
walking stance while executing a high thrust with the flat finger tip 
5.
niundža so sonkchal tebi makki 
niunja so sonkal daebi makgi
ㄴ자서손칼대비막기 
L stance while executing a middle guarding block 
6.
koburjo čunbi sogi A 
guburyo junbi sogi A
구부려준비서기 
bending ready stance A  
7.
kaunde jopčcha čirugi 
kaunde yopcha jirugi
가운데옆차지르기 
a middle side piercing kick 
8.
niundža so sonkchal tebi makki 
niunja so sonkal daebi makgi
ㄴ자서손칼대비막기 
L stance while executing a middle guarding block 
9.
tvimjo jopčcha čirugi, niundža so sonkchal tebi makki 
twimyo yopcha jirugi, niunja so sonkal daebi makgi
뛰며옆차지르기, ㄴ자서손칼대비막기 
jump forming a side piercing kick, L stance while executing a middle guarding block 
10.
niundža so pchalmok nadžunde makki 
niunja so palmok najunde makgi
ㄴ자서팔목낮은데막기 
L stance while executing a low block with the forearm 
11.
konnun čunbi sogi
Zvedněte obě ruce vzhůru jako byste chtěli uchopit soupeřovu hlavu. 
gunnun junbi sogi
걷는준비서기 
walking ready stance  
12.
murup olljo čchagi 
moorup ollyo chagi
무릎올려차기 
a upward kick with the knee 
13.
konnun so sonkchal tung nopchunde ap terigi 
gunnun so sonkal dung nopunde ap taerigi
걷는서손칼등데옆때앞때리기 
walking stance while executing a high front strike with the reverse knife-hand 
14.
nopchunde tolljo čchagi 
nopunde dollyo chagi
높은데돌려차기 
a high turning kick 
15.
kaunde tvitčcha čirugi
14. - 15. parun tongdžak 
kaunde dwitcha jirugi
14. - 15. barun tongjak
가운데뒷차지르기
14. - 15. 빠른동작 
a back piercing kick
14. - 15. fast motion 
16.
niundža so pchalmok tebi makki 
niunja so palmok daebi makgi
ㄴ자서목낮대비막기 
L stance while executing a middle guarding block with the forearm 
17.
kaunde tolljo čchagi 
kaunde dollyo chagi
가운데돌려차기 
a middle turning kick 
18.
kodžong so tigutča makki 
gojung so digutja makgi
고정서ㄷ자막기 
fixed stance while executing a U-shape block 
19.
tvimjo tolmjo niundža so sonkchal tebi makki 
twimyo dollmyo niunja so sonkal daebi makgi
뛰며돌며ㄴ자서손칼대비막기 
jump and turn forming L stance while executing a middle guarding block 
20.
konnun so tvidžibun sonkut nadžunde tulkchi 
gunnun so dwijibun sonkut najunde tulgi
걷는서뒤집은손끝낮은데뚫기 
walking stance while executing a low thrust with the upset finger tip 
21.
niundža so tung čumok joptvit terigi 
niunja so dung joomuk yopdwi taerigi
ㄴ자서등주먹옆뒷때리기 
L stance while executing a side back strike with the back fist 
22.
konnun so son sonkut tulkchi 
gunnun so sun sonkut tulgi
걷는서선손끝뚫기 
walking stance while executing a middle thrust with the straight fingertip 
23.
konnun so tu pchalmok nopchunde makki 
gunnun so doo palmok nopunde makgi
걷는서두팔목높은데막기 
walking stance while executing a high block with the double forearm 
24.
annun so pchalmok ap makki, annun so tung čumok nopchunde jop terigi 
annun so palmok ap makgi, annun so dung joomuk nopunde yop taerigi
앉는서바깥팔목앞막기, 앉는서등주먹높은데옆때리기 
sitting stance while executing a middle front block with the forearm, sitting stance while executing a high side strike with the back fist 
25.
kaunde jopčcha čirugi 
kaunde yopcha jirugi
가운데옆차지르기 
a middle side piercing kick 
26.
kaunde jopčcha čirugi 
kaunde yopcha jirugi
가운데옆차지르기 
a middle side piercing kick 
27.
niundža so kjočcha sonkchal momčchuo makki 
niunja so kyocha sonkal momcho makgi
ㄴ자서교차손칼멈춰막기 
L stance while executing a checking block with an X-knife-hand 
28.
konnun so tu sonbadak olljo makki 
gunnun so doo sonbadak ollyo makgi
걷는서두손바닥올려막기 
walking stance while executing a upward block with a twin palm 
29.
konnun so čchukchjo makki 
gunnun so chukyo makgi
걷는서추켜막기 
walking stance while executing a rising block 
30.
konnun so pande ap čirugi 
gunnun so bandae ap jirugi
걷는서반대앞지르기 
walking stance while executing a reverse middle punch 

Závěrečný postoj: naranhi čunbi sogi narani junbi sogi 나란히준비서기 parallel ready stance

Význam

Čchungmu je pseudonym (posmrtné jméno) velkého admirála I Sun-šina z dynastie I. Proslavil se vymyšlením první obrněné válečné lodi (Kobukson) v roce 1592, o které se říká, že byla předchůdcem dnešní ponorky. Tento vzor končí útokem levé ruky, což symbolizuje politovánihodnou smrt a nemožnost obhájit svou věrnost králi.

Čchungmu

V korejské historii, která trvá více než pět tisíciletí, bylo mnoho národních hrdinů, ale žádný se nedá srovnávat s I Sun-šinem, který zachránil Koreu (Čoson) od zhroucení během japonské invaze 1592. Během invaze nedovolil jediné japonské lodi přistát u Korejského poloostrava, čímž odřízl zásobování japonských vojsk a porazil tak slavného japonského vůdce Toyotomi Hideyoshi.

Admirál I si uchovává místo v srdcích korejců dodnes. V celostátním průzkumu prováděném Univerzitou Soonchunhyang v dubnu 2005 byl I Sun-šin zvolen jako největší osobnost v korejské historii 43,8% hlasů.

Je proto velmi politováníhodné, že Inův ušlechtilý život a podivuhodné skutky, které vykonal pro svou zem, nejsou známy mimo Koreu. Admirál I dosáhl rekordu v bitvách, který nemá nikde v historii obdobu. Čingischán ztratil dvě bitvy z dvaceti, kde bojoval, Napoleon Bonaparte čtyři bitvy z třiadvaceti, císař Fridrich čtyři bitvy z dvanácti, a Hannibal jednu bitvu z pěti. Admirál I vybojoval dvacet tři námořních bitev a nebyl nikdy poražen. Překonal neuvěřitelné hedikepy z hlediska počtu lodí a oddílů, vedl své námořnictvo k vítězství v každé bitvě během sedmi let války s Japonskem a ztratil jen dvě své lodi.

I byl vynálezce válečné lodi s železnými pláty známé jako Želví loď (Kobukson).

Z dvaceti tří námořních bitev, kterých se Admirál I účastnil, byly nejdůležitější bitva u Hansanu a bitva u Myongnyangu. V bitvě u Hansanu, která byla největší námořní bitvou v historii, I, a to prostřednictvím svých slavných "Little Wing" formací, dosáhli velké vítězství potopením a zajmutím devětapadesáti z třiasedmdesáti Japonských lodí, které mu čelily, což zničilo Hideyoshiho plán v postupu podél pobřeží. Bitva u Myongnyang, ve které porazil 130 nepřátelských lodí s 13 vlastními, je považováno mezi námořními historiky za zázrak.

I je často srovnáván s admirálem Nelsonem a admirálem Togo. Všichni tři muži byli hrdinové, kteří bojovali za osud své země a záchranu své krajany od zahraničí invaze. Nicméně okolnosti Nelsonovi bitvy u Trafalgar a Togovi bitvy u Tsushimy se výrazně liší od bitvy u Myongnyang Admirála I.

V bitvě u Trafalgar, Anglie, národ tradičně silný na moři, čelil nepříteli, který byl v té době nezkušený v námořních válkách, a který velel loďstvu ne o mnoho většímu, než měla Anglie (27 anglických lodí proti 33 francouzským a španělským lodím). V případě bitvy u Tsushimi také japonské námořnictvo mělo v mnoha ohledech navrch. Ruské posádky Baltské loďstva byly vyčerpány po sedmiměsíční plavbě kolem půli světa, ruské posádky původem z Arktidy trpěli nákazami při plavbě v oblasti rovníku. S ohledem na výše uvedené je jen malé překvapení, že intenzivně školené Japonské námořnictvo s vysokou morálkou bojující blízko Japonska vyhrálo nad deprimovanými ruskými vojenskými silami.

I byl neprávem obviněn ze zrady krále, nicméně i přes toto obvinění zůstal zemi věrný a dál vedl lodě do bitvy. Tento vzor končí útokem levé ruky, což symbolizuje politovánihodnou smrt tohoto válečníka v poslední bitvě sedm let trvající války a nemožnost obhájit svou věrnost králi.

Vzor se učí nositelé technického stupně 1. куп.