Ge-Baek Hosin Sool

Taekwon-Do ITF School

Z důvodu bezpečností situace jsou všechny tréninky do 11. 4. zrušeny. Cvičte individuálně podle výukových videí, která pro vás stále připravujeme a postupně Vám je posíláme. Taktéž se připojte k našim on-line tréninkům na FB školy a mistra Martina Zámečníka. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Home page > About Taekwon-do > Instructor titles and stripes

Instructor titles and stripes

TitleCondition of use titleDobokStripes
Assistant of instructor
bosabom
1. - 6. Degree
qualified teacher
tobok - dannášivka pusabom
Domestic instructor
sabom
4. - 6. Degree
qualified teacher
tobok - dannášivka sabom
International instructor
sabom
4. - 6. Degree
international instructor ITF
tobok - instruktor
Master
sahjon
7. - 8. Degree
tobok - instruktornášivka sahjon
Grand Master
sasong
9. Degree
tobok - instruktornášivka sasong

Meaning of colors in stripes:
Yellow (gold) - background color
White - the possibility to teach color belts
Black - the possibility to teach black belts
Red - Do (way of life)
Blue - the color of peace.