Ge-Baek Hosin Sool

Škola Taekwon-Do ITF

           

Wonhjo tul 원효틀 Won-Hyo pattern

Seznam vzorů

Počet pohybů:28
Počet útoků:15
Počet útoků rukama:11
Počet útoků nohama:4
Počet bloků:11
Počet bloků rukama:11
Počet bloků nohama:0
Počet přípravných postojů:2
Diagram:

Nové techniky

1.
kaunde jopčcha čirugi 
kaunde yopcha jirugi
가운데옆차지르기 
a middle side piercing kick 
2.
nadžunde apčcha pušigi 
najunde apcha busigi
낮은데앞차부시기 
a low front snap kick 
3.
koburjo čunbi sogi A 
guburyo junbi sogi A
구부려준비서기 
bending ready stance A while executing a  
4.
kodžong so paro čirugi 
gojung so baro jirugi
고정서바로앞지르기 
fixed stance while executing a punch 
5.
konnun so an pchalmok tollimjo makki 
gunnun so an palmok dollimyo makgi
걷는서안팔목돌리며막기 
walking stance while executing a circular block with the inner forearm 
6.
niundža so sonkchal nopchunde anuro terigi 
niunja so sonkal nopunde anuro taerigi
ㄴ자서손칼높은데안으로때리기 
L stance while executing a high inward strike with the knife-hand  
7.
niundža so pchalmok tebi makki 
niunja so palmok daebi makgi
ㄴ자서목낮대비막기 
L stance while executing a middle guarding block with the forearm 

Seznam technik

Výchozí postoj: moa čunbi sogi A moa junbi sogi A 모아준비서기 close ready stance A

1.
niundža so sang pchalmok makki 
niunja so sang palmok makgi
ㄴ자서쌍팔목막기 
L stance while executing a twin foream block 
2.
niundža so sonkchal nopchunde anuro terigi 
niunja so sonkal nopunde anuro taerigi
ㄴ자서손칼높은데안으로때리기 
L stance while executing a high inward strike with the knife-hand  
3.
kodžong so paro čirugi 
gojung so baro jirugi
고정서바로앞지르기 
fixed stance while executing a punch 
4.
niundža so sang pchalmok makki 
niunja so sang palmok makgi
ㄴ자서쌍팔목막기 
L stance while executing a twin foream block 
5.
niundža so sonkchal nopchunde anuro terigi 
niunja so sonkal nopunde anuro taerigi
ㄴ자서손칼높은데안으로때리기 
L stance while executing a high inward strike with the knife-hand  
6.
kodžong so paro čirugi 
gojung so baro jirugi
고정서바로앞지르기 
fixed stance while executing a punch 
7.
koburjo čunbi sogi A 
guburyo junbi sogi A
구부려준비서기 
bending ready stance A  
8.
kaunde jopčcha čirugi 
kaunde yopcha jirugi
가운데옆차지르기 
a middle side piercing kick 
9.
niundža so sonkchal tebi makki 
niunja so sonkal daebi makgi
ㄴ자서손칼대비막기 
L stance while executing a middle guarding block 
10.
niundža so sonkchal tebi makki 
niunja so sonkal daebi makgi
ㄴ자서손칼대비막기 
L stance while executing a middle guarding block 
11.
niundža so sonkchal tebi makki 
niunja so sonkal daebi makgi
ㄴ자서손칼대비막기 
L stance while executing a middle guarding block 
12.
konnun so son sonkut tulkchi 
gunnun so sun sonkut tulgi
걷는서선손끝뚫기 
walking stance while executing a middle thrust with the straight fingertip 
13.
niundža so sang pchalmok makki 
niunja so sang palmok makgi
ㄴ자서쌍팔목막기 
L stance while executing a twin foream block 
14.
niundža so sonkchal nopchunde anuro terigi 
niunja so sonkal nopunde anuro taerigi
ㄴ자서손칼높은데안으로때리기 
L stance while executing a high inward strike with the knife-hand  
15.
kodžong so paro čirugi 
gojung so baro jirugi
고정서바로앞지르기 
fixed stance while executing a punch 
16.
niundža so sang pchalmok makki 
niunja so sang palmok makgi
ㄴ자서쌍팔목막기 
L stance while executing a twin foream block 
17.
niundža so sonkchal nopchunde anuro terigi 
niunja so sonkal nopunde anuro taerigi
ㄴ자서손칼높은데안으로때리기 
L stance while executing a high inward strike with the knife-hand  
18.
kodžong so paro čirugi 
gojung so baro jirugi
고정서바로앞지르기 
fixed stance while executing a punch 
19.
konnun so an pchalmok tollimjo makki 
gunnun so an palmok dollimyo makgi
걷는서안팔목돌리며막기 
walking stance while executing a circular block with the inner forearm 
20.
nadžunde apčcha pušigi
Poloha rukou jako při technice 19. 
najunde apcha busigi
낮은데앞차부시기 
a low front snap kick 
21.
konnun so pande ap čirugi 
gunnun so bandae ap jirugi
걷는서반대앞지르기 
walking stance while executing a reverse middle punch 
22.
konnun so an pchalmok tollimjo makki 
gunnun so an palmok dollimyo makgi
걷는서안팔목돌리며막기 
walking stance while executing a circular block with the inner forearm 
23.
nadžunde apčcha pušigi
Poloha rukou jako při technice 22. 
najunde apcha busigi
낮은데앞차부시기 
a low front snap kick 
24.
konnun so pande ap čirugi 
gunnun so bandae ap jirugi
걷는서반대앞지르기 
walking stance while executing a reverse middle punch 
25.
koburjo čunbi sogi A 
guburyo junbi sogi A
구부려준비서기 
bending ready stance A  
26.
kaunde jopčcha čirugi 
kaunde yopcha jirugi
가운데옆차지르기 
a middle side piercing kick 
27.
niundža so pchalmok tebi makki 
niunja so palmok daebi makgi
ㄴ자서목낮대비막기 
L stance while executing a middle guarding block with the forearm 
28.
niundža so pchalmok tebi makki 
niunja so palmok daebi makgi
ㄴ자서목낮대비막기 
L stance while executing a middle guarding block with the forearm 

Závěrečný postoj: moa čunbi sogi A moa junbi sogi A 모아준비서기 close ready stance A

Význam

Vzor nese jméno významného mnicha, jež roku 686 po Kristu uvedl a šířil budhismus v dynastii Silla.

Wonhjo

Wonhjo (617 - 686) byl jedním z předních myslitelů, spisovatelů a komentátorů korejské Buddhistické tradice, který uvedl buddhismus do dynastie Silla.

Wonhjo, narozený na severu provincie Kyongsang, byl považován za moudrého od narození. Legenda říká, že se narodil v lese v údolí Chestnut pod stromem Sal. V legendách se strom Sal často vyskytuje ve spojení s významnými postavami.

Wonhjovo pravé jméno, které dostal při narození, bylo Sol Sedang. Pseudonym Wonhjo si dal na základě jména "Sedak", které mělo stejný význam. Tento pseudonym začal používat v pozdějších letech poté, co se stal známým buddhistický filozofem a básníkem. V minulosti měli korejci mnoho jmen. Každá osoba měla přezdívku stejně jako oficiální jméno. Umělci či intelektuálové mívali často také pseodonymy. Mniši a učni navíc často dostávali další jméno od svého mistra.

Wonhjo začal svou kariéru ve 20 letech, když se rozhodl vstoupit do buddhistického kláštera a přeměnit svůj vlastní domov na chrám. Avšak v té době nebyl buddhismus populárním náboženstvím v Sille. Přestože toto náboženství bylo zavedeno do království Koguryo v roce 372 a do Päkče v roce 384, obyvatelé Silly jej nechtěli přijmout. Mnich A-Tow zkoušel zavést buddhismus do Silly mezi roky 417 a 457, ale náboženství bylo omezeno na královské rodiny a lid jej zamítnul.

Nicméně tato náboženská situace se v průběhu 7. století změnila. V té době Silla byla ve válce s královstvími Päkče a Koguryo a byla pod neustálými invazemi z Päkče. V roce 642 ztratila pod útoky z Päkče 40 hradů včetně velkého hradu Taeya nedaleko hlavního města. Tato atmosféra výrazně ovlivnila buddhistickou víru všech tří království. Náboženství se stalo více nacionalistické, což vedlo ke stupňování prudkosti bojů.

Pro rozvoj národního cítění v Sille chtěl král Pop-Hung v roce 527 oficiálně přijmout buddhismus. Snažil se jej ustanovit jako oficiální státní náboženství v okolí Kyongju. Pokus se setkala s razantním odporem členů dvora. Roku 528 tito členové dvora donutili krále souhlasit s popravou 22 letého mnicha Ichadona za to že jej přesvědčil o užitečnosti buddhismu. Ichadonova smrt pro svou víru v buddhismus měla za následek příběhy, že jeho krev na popravišti byla bílá jako mléko. Tyto příběhy z něj udělali mučedníka, a tak král vydal královský mandát, který povolil buddhistickou víru. Krátce potom byl buddhismus přijat lidmi. V pozdějších letech král Hun-Duk prohlásil Ichadona jako jednoho z deseti posvátných mnichů Silly. Studium buddhismu za vlády krále Pop-Hunga vyžadovaly schopnost číst a psát čínsky, takže skuteční studenti byli stále především mniši a šlechtici.

Bohužel v Sille nebylo příliš míst, kde by mohli buddhismus studovat skuteční zájemci. Proto se v roce 650 Wonhjo s mnichem Ui-Sang (625-702, zakladatel korejského školy Hwaom) vydali studovat buddhismus do Číny. Cesta je zavedla do Liaotungu v Koguryu. Několik místních stráží si je však spletlo se špióny a jen tak tak unikli a vrátili se do Silly. Neexistuje žádný další záznam o tom, že by Wonhjo cestoval za studiem do Číny, i když ještě jeden pokus udělal krátce poté, co byla Päkče poražena roku 660 Sillou a Tangovími vojsky z Číny. Nicméně toto studium nebylo nutné, protože Wonhjo byl moudrý od narození a nepotřeboval učitele. Z tohoto důvodu byl jediným mnichem své doby, který neabsolvoval studium v Číně.

Legenda vypráví, že se Wonhjo v roce 661 s Ui-Sangem vydali do Číny, kde chtěli dál studovat buddhismus. Někde v regionu Päkče je zastihl prudký liják a byli nuceny se ukrýt v přístřeší, o kterém se domnívali, že to je kamenný svatostánek. V noci Wonhjo dostal žízeň, a tak nahmatal nádobu, o které si myslel, že je tykev a napil se z ní studené, osvěžující vody. Ráno po probuzení však společníky čekalo překvapení, neboť jejich úkryt byla starobylá hrobka posetá lidskými kostrami a nádoba, ze které Wonhjo pil, byla ve skutečnosti lidská lebka plná plesnivé vody. Pohnut touto zkušeností, kdy věřil, že ohavné místo je pohodlné útočiště a lebka s plesnivou vodou osvěžující nápoj, Wonhjo byl nadšen silou lidské mysli transformovat realitu. Na základě této zkušenosti opustil kněžskou dráhu a začal šířit Buddhismus jako laik.

V Sille bylo v tomto období nejméně pět hlavní sekt buddhismu (Kyeyul, Yulban, Chinpyo, Popsong a Hwaom), které mezi sebou neustále soupeřili. Wonhjo je považován za jednoho z nejvlivnějších mnichů této doby také díky jeho snaze sjednotit tyto sekty.

Wonhjo je rovněž považován za jednoho z nejplodnějších spisovatelů všech buddhistických zemí své doby. Napsal více než 100 literárních děl čítajících asi 240 svazků. Bohužel se dochovalo jen 20 prací s celkem 25 svazky. Jedna z forem děl, které si vybral, byla speciální forma poezie v Sille, Hyang-Ga. Tyto básně byly psané hlavně mnichy nebo příslušníků Hwarang a obsahovali vlastenectví, buddhismus a oslavu mrtvých. Wonhjova báseň "Hwaorm-Ga" patří mezi nejobdivovanější z těchto básní.

Literatura nebyla jedinou oblastí, ve které Wonhjo získal uznání. Byl velmi známý jak v běžné populaci, tak mezi členy královské rodiny a dvora. Často byl žádán, aby vedl modlitby a kázání na královském dvoře. V roce 660 byl král Muyo tak zaujat Wonhjem, že ho požádal, aby žil v královském paláci Yosok. Zde se rozvinul vztah s princeznou Kwa a brzy následovala svatba a narození jejich syna Sol-Chonga.

Sol-Chong se v dospělosti stal jedním z deseti konfuciánských mudrců éry Silla. Byl uznáván pro své vzdělání v čínské literatuře a historii a za svou úpravu IDU - systém používání čínských znaků pro fonetický záznam korejských písní a básní. Jelikož Korea dosud neměla abecedu, byla tato úprava velmi důležitá. Zpřístupňovala čínskou literaturu široké veřejnosti, neboť v důsledku poskytovala způsob překladu. Sol-Chong byl zřejmě autorem mnoha originálních děl, avšak jeho Kye-Hwa-Wang je jediná práce, která se dochovala.

Krátce po narození syna opustil Wonhjo palác a začal cestovat po zemi. Byl uznáván jako velký učenec čínskou dynastií Tang, ačkoliv tam nikdy nestudoval, a byl vysoce respektován lidmi Koreje. Nenáviděl rozdíly mezi jednotlivými náboženskými směry, které se mezi sebou neustále přely, a tak vytvořil svou vlastní ideologii, ve které konflikty mezi různými náboženstvími mohli být odstraněny. V roce 661 rozvinul směr Chongto-Gyo (Čistá země). Tato sekta nevyžadovala studium čínské buddhistické literatury, ale požadovala pouze pilné modlení. Její filozofie byla taková, že je možné být spasen , nebo vstoupit do "Čisté země" díky prostému modlení. Tato zásadní změna v buddhistické filozofii zpřístupnila náboženství nižším třídám. Brzy se stalo velmi populární mezi celou populací. Wonhjův největší úspěch byla ovšem jeho snaha o zmírnění chudoby a utrpení obyčejných lidí. V roce 662 Wonhjo opustil kněžskou dráhu a věnoval zbytek svého života cestováním zemí a vyučováním tohoto nového směru náboženství obyčejných lidí. Wonhjův přínos do kulturního a národního povědomí Silly byl nápomocen při sjednocení tří království Koreje.

Wonhjo byl známý též svými zpěvy a tanci v ulicích. Ačkoliv Buddha takovéto chování zakazoval, Whonhjo tyto prostředky vnímal jako pomoc pro všechny vrstvy obyvatel.

Wonhjo zemřel v roce 686 a byl pochován svým syne Sol-Chongem v chrámu Punhwang-So. Zažil sjednocení Tří království Koreje a pomohl přinést brilantní kulturu do Koreje díky svému úsilí v buddhistické filozofii. Měl hluboký vliv na kvalitu života v Sille a buddhismu v Koreji, Číně a Japonsku.

Vzor se učí nositelé technického stupně 6. kup.