Ge-Baek Hosin Sool

Škola Taekwon-Do ITF

Úvodní strana > O taekwondu > Vzory > Čchoejong
           

Čchoejong tul 최영틀 Choi-yong pattern

Seznam vzorů

Počet pohybů:46
Počet útoků:29
Počet útoků rukama:17
Počet útoků nohama:12
Počet bloků:15
Počet bloků rukama:15
Počet bloků nohama:0
Počet přípravných postojů:2
Diagram:

Nové techniky

1.
konnun so sonkchal san makki 
gunnun so sonkal san makgi
걷는서손칼산막기 
walking stance while executing a W-shape block with the knife-hand 
2.
naranhi so sonbadak kaunde kolčchjo makki 
narani so sonbadak kaunde golcho makgi
나란히서손바닥가운데걸쳐막기 
parallel stance while executing a middle hooking block with the palm 
3.
tvitbal so čungdži čumok nopchunde čirugi 
dwitbal so joongji joomuk nopunde jirugi
뒷발서중지주먹높은데지르기 
rear foot stance while executing a high punch with middle knuckle fist 

Obměněné techniky

1.
naranhi so ap čirugi 
narani so ap jirugi
나란히서앞지르기 
parallel stance while executing a front punch 
2.
konnun so sonbadak nullo makki 
gunnun so sonbadak noollo makgi
걷는서손바닥눌러막기 
walking stance while executing a pressing block with the palm 
3.
konnun so sonkchal čchukchjo makki 
gunnun so sonkal chukyo makgi
걷는서손칼추켜막기 
walking stance while executing a rising block with a knife-hand 

Seznam technik

Výchozí postoj: moa čunbi sogi C moa junbi sogi C 모아준비서기 close ready stance C

1.
tvitbal so pchalmok tebi makki 
dwitbal so palmok daebi makgi
뒷발서목낮대비막기 
rear foot stance while executing a middle guarding block with the forearm 
2.
tvitbal so čungdži čumok nopchunde čirugi 
dwitbal so joongji joomuk nopunde jirugi
뒷발서중지주먹높은데지르기 
rear foot stance while executing a high punch with middle knuckle fist 
3.
tvitbal so pchalmok tebi makki 
dwitbal so palmok daebi makgi
뒷발서목낮대비막기 
rear foot stance while executing a middle guarding block with the forearm 
4.
tvitbal so čungdži čumok nopchunde čirugi 
dwitbal so joongji joomuk nopunde jirugi
뒷발서중지주먹높은데지르기 
rear foot stance while executing a high punch with middle knuckle fist 
5.
konnun so sonkchal čchukchjo makki 
gunnun so sonkal chukyo makgi
걷는서손칼추켜막기 
walking stance while executing a rising block with a knife-hand 
6.
konnun so an pchalmok tollimjo makki 
gunnun so an palmok dollimyo makgi
걷는서안팔목돌리며막기 
walking stance while executing a circular block with the inner forearm 
7.
konnun so ap čirugi 
gunnun so ap jirugi
걷는서앞지르기 
walking stance while executing a front punch 
8.
konnun so sonkchal čchukchjo makki 
gunnun so sonkal chukyo makgi
걷는서손칼추켜막기 
walking stance while executing a rising block with a knife-hand 
9.
konnun so an pchalmok tollimjo makki 
gunnun so an palmok dollimyo makgi
걷는서안팔목돌리며막기 
walking stance while executing a circular block with the inner forearm 
10.
konnun so ap čirugi 
gunnun so ap jirugi
걷는서앞지르기 
walking stance while executing a front punch 
11.
niundža so sonkchal nadžunde tebi makki 
niunja so sonkal najunde daebi makgi
ㄴ자서손칼낮은데대비막기 
L stance while executing a low guarding block with the knife-hand 
12.
kaunde tolljo čchagi 
kaunde dollyo chagi
가운데돌려차기 
a middle turning kick 
13.
nopchunde pande tolljo koro čchagi 
nopunde bandae dollyo goro chagi
높은데반대돌려걸어차기 
a high reverse hooking kick 
14.
kaunde jopčcha čirugi
13. - 14. čchare čchare tongdžak 
kaunde yopcha jirugi
13. - 14. chare chare tongjak
가운데옆차지르기
13. - 14. 차례차례동작 
a middle side piercing kick
13. - 14. consecutive kick 
15.
konnun so ap pchalgup terigi 
gunnun so ap palkup taerigi
걷는서앞팔굽때리기 
walking stance while executing a strike with the front elbow 
16.
niundža so sonkchal nadžunde tebi makki 
niunja so sonkal najunde daebi makgi
ㄴ자서손칼낮은데대비막기 
L stance while executing a low guarding block with the knife-hand 
17.
kaunde tolljo čchagi 
kaunde dollyo chagi
가운데돌려차기 
a middle turning kick 
18.
nopchunde pande tolljo koro čchagi 
nopunde bandae dollyo goro chagi
높은데반대돌려걸어차기 
a high reverse hooking kick 
19.
kaunde jopčcha čirugi
18. - 19. čchare čchare tongdžak 
kaunde yopcha jirugi
18. - 19. chare chare tongjak
가운데옆차지르기
18. - 19. 차례차례동작 
a middle side piercing kick
18. - 19. consecutive kick 
20.
konnun so ap pchalgup terigi 
gunnun so ap palkup taerigi
걷는서앞팔굽때리기 
walking stance while executing a strike with the front elbow 
21.
konnun so sonbadak nullo makki 
gunnun so sonbadak noollo makgi
걷는서손바닥눌러막기 
walking stance while executing a pressing block with the palm 
22.
konnun so sonbadak nullo makki
21. - 22. parun tongdžak 
gunnun so sonbadak noollo makgi
21. - 22. barun tongjak
걷는서손바닥눌러막기
21. - 22. 빠른동작 
walking stance while executing a pressing block with the palm
21. - 22. fast motion 
23.
ibo omgjo tidimjo tolgi konnun so sonkchal san makki 
ibo omgyo didimyo dolgi gunnun so sonkal san makgi
2보옮겨디디며돌기걷는서손칼산막기 
double stepping turn forming walking stance while executing a W-shape block with the knife-hand 
24.
kaunde apčcha pušigi
Poloha rukou jako při technice 23. 
kaunde apcha busigi
가운데앞차부시기 
a middle front snap kick 
25.
niundža so pchalmok tebi makki 
niunja so palmok daebi makgi
ㄴ자서목낮대비막기 
L stance while executing a middle guarding block with the forearm 
26.
konnun so sonkchal san makki 
gunnun so sonkal san makgi
걷는서손칼산막기 
walking stance while executing a W-shape block with the knife-hand 
27.
kaunde apčcha pušigi
Poloha rukou jako při technice 26. 
kaunde apcha busigi
가운데앞차부시기 
a middle front snap kick 
28.
niundža so pchalmok tebi makki 
niunja so palmok daebi makgi
ㄴ자서목낮대비막기 
L stance while executing a middle guarding block with the forearm 
29.
sambo omgjo tidimjo mikulmjo tolgi niundža so pchalmok tebi makki 
sambo omgyo didimyo mikulmyo dolgi niunja so palmok daebi makgi
3보옮겨디디며미끌며돌기ㄴ자서목낮대비막기 
triple stepping turn and slid backward forming L stance while executing a middle guarding block with the forearm 
30.
konnun so opchun sonkut nopchunde tulkchi 
gunnun so opun sonkut nopunde tulgi
걷는서엎은손끝높은데뚫기 
walking stance while executing a high thrust with the flat finger tip 
31.
konnun so opchun sonkut nopchunde tulkchi 
gunnun so opun sonkut nopunde tulgi
걷는서엎은손끝높은데뚫기 
walking stance while executing a high thrust with the flat finger tip 
32.
naranhi so sonbadak kaunde kolčchjo makki 
narani so sonbadak kaunde golcho makgi
나란히서손바닥가운데걸쳐막기 
parallel stance while executing a middle hooking block with the palm 
33.
naranhi so ap čirugi 
narani so ap jirugi
나란히서앞지르기 
parallel stance while executing a front punch 
34.
koburjo čunbi sogi A 
guburyo junbi sogi A
구부려준비서기 
bending ready stance A  
35.
kaunde jopčcha čirugi 
kaunde yopcha jirugi
가운데옆차지르기 
a middle side piercing kick 
36.
tvimjo kjočcha so tung čumok nopchunde jop terigi 
twimyo kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi
뛰며겨차서등주먹높은데옆때리기 
jump forming X stance while executing a high side strike with the back fist 
37.
nopchunde pande tolljo koro čchagi 
nopunde bandae dollyo goro chagi
높은데반대돌려걸어차기 
a high reverse hooking kick 
38.
kurumjo niundža so sonkchal jop terigi 
gurumyo niunja so sonkal yop taerigi
구르며ㄴ자서손칼옆때리기 
stamping motion forming L stance while executing a middle outward strike 
39.
naranhi so sonbadak kaunde kolčchjo makki 
narani so sonbadak kaunde golcho makgi
나란히서손바닥가운데걸쳐막기 
parallel stance while executing a middle hooking block with the palm 
40.
naranhi so ap čirugi 
narani so ap jirugi
나란히서앞지르기 
parallel stance while executing a front punch 
41.
koburjo čunbi sogi A 
guburyo junbi sogi A
구부려준비서기 
bending ready stance A  
42.
kaunde jopčcha čirugi 
kaunde yopcha jirugi
가운데옆차지르기 
a middle side piercing kick 
43.
tvimjo kjočcha so tung čumok nopchunde jop terigi 
twimyo kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi
뛰며겨차서등주먹높은데옆때리기 
jump forming X stance while executing a high side strike with the back fist 
44.
nopchunde pande tolljo koro čchagi 
nopunde bandae dollyo goro chagi
높은데반대돌려걸어차기 
a high reverse hooking kick 
45.
kurumjo niundža so sonkchal jop terigi 
gurumyo niunja so sonkal yop taerigi
구르며ㄴ자서손칼옆때리기 
stamping motion forming L stance while executing a middle outward strike 
46.
mikulmjo kodžong so paro čirugi 
mikulmyo gojung so baro jirugi
미끌며고정서바로앞지르기 
slide forming fixed stance while executing a punch 

Závěrečný postoj: moa čunbi sogi C moa junbi sogi C 모아준비서기 close ready stance C

Význam

Je pojmenován po generálovi Čchoe Jongovi, ministerském předsedovi a veliteli ozbrojených sil v dynastii Koryo ve 14. století. Čchoe Jong byl velmi vážený pro svou oddanost, vlastenectví a pokoru. Byl popraven svými podřízenými veliteli, jež vedl generál I Song-gje, který se později stal prvním králem dynastie I.

Čchoe Jong: 1316 - 1388

Přestože se narodil do relativně bohaté rodiny, jeho životní styl byl skromný. Věnoval jen málo pozornosti svému oblečení a jídlu, nenosil jemné oděvy a jiné vymoženosti, ani když se stal slavným a mohl si je užívat. Neměl rád lidi, kteří obdivovali drahé předměty. On sám považoval jednoduchost za ctnost. Jeho motto, které převzal po svém otci, znělo: "Nebuť chamtivý po zlatu".

Vojenská kariéra

Takový člověk se dobře hodí pro vojenskou službu a Čchoe si rychle získal důvěru svých mužů i krále v četných válkách s japonskými piráty, kteří začali útočit na korejské pobřeží kolem roku 1350.

Ve 36 letech se stal národním hrdinou, když úspěšně potlačil povstání Čcho Il-shina poté, co povstalci obklíčili palác, zabili mnoho úředníků a prohlásili Čchoe králem. V roce 1355 se konalo povstání "Red Turban" v oblasti mongolské dynastie Yuan, kterou obsadila Čína. Čchoejong byl poslán na pomoc mongolcům, aby potlačil vzpouru a jeho úspěch v téměř třiceti bitvách mu zajistil doma ještě větší slávu. Po návratu do Koreje, když podával hlášení králi Gongminovi o vnitřních problémech slábnoucí mongolské dynastie Yuan, vnukl mu ideu, že nadešel správný čas pro znovuzískání některých severních území, které dříve mongolci zabrali. Čchoe znovu dobyl několik měst západně od řeky Yalu k velké radosti krále.

Krátce působil jako starosta Pchjongjangu, kde jeho úsilí na zvýšení produkce plodin a zmírnění hladomoru k němu přitáhlo ještě více pozornosti jako k národnímu hrdinovi. V roce 1363 se dále vyznamenal v okamžiku, kdy se mocný ministr Kim Yon-an pokusil svrhnout vládu. Čchoe posbíral své síly a porazil 10 000 mongolců, které napadli Koryo, aby podpořili povstání.

Zrada a vykoupení

Podle snu, který předpovídal, že mu budhistický mnich zachrání život, král Gongmin jmenoval mnicha Shin Ton do vysoké pozice u dvora a dal mu značný vliv. Zpočátku pracoval Shin Ton na zlepšení života rolníků k nelibosti ministrů. Nicméně díky podpoře krále se stal nemilosrdný a zkorumpovaný a Čchoe - který bojoval proti korupci v království - se s ním dostal do rozporu. Shin Ton vykonstruoval falešná obvinění z pochybení proti Čhoejovi s trestem 6 let v exilu a dotáhl je velmi blízko k realizaci. Nicméně když Shin Ton zemřel, Čchoeovi byla vrácena jeho předchozí pozice a byl okamžitě požádán, aby připravil flotilu k boji proti japonským pirátům a eliminoval zbývající mongolské síly na ostrově Jeju. Čchoijovi síli nakonec ostrov osvobodili. Japonští piráti poté ovšem v roce 1376 obsadili město Gongju. Díky nové receptuře střelného prachu se svým podřízeným I Song-gje opět piráty porazili a znovu získali město.

Poslední roky

V roce 1388 dostal generál I Song-gje nařízeno vytlačit mongolské síly z území poloostrova Liaodong, které bylo považováno za ztracené území z éry Koguryo. I Song-gje se postavil tomuto rozkazu a citoval čtyři důvody, proč by k tomu nemělo dojít: 1. Menší národ by nikdy neměl zaútočit na větší, protože je to proti Konfuciánskému řádu světa; 2. Je drsné vést kampaň v letním zemědělském období, neboť to způsobí špatnou sklizeň pro lid; 3. S velkou částí vojáků na severu budou mít japonští piráti na jihu volnou ruku; 4. Monzunové deště sníží účinnost kompozitových luků (naše hlavní zbraň) a budou napomáhat šíření infekcí v táboře. Generál Čchoi však invazi přesto nařídil, v čemž ho podporoval i král. I se rozhodl vrátit do hlavního města a vyvolat puč. Tento incident byl později znám jako "Wihwado Retreat" a stal se první známkou změny dynastie. Po jejich návratu do hlavního města se Čchoe Jong účastnil boji v paláci, ale byl přemožen, zajat a vykázán do Goyangu, kde byl později popraven ve jménu vlády řízené I Song-gjem.

Vzor se učí nositelé technického stupně III. dan.