Ge-Baek Hosin Sool

Škola Taekwon-Do ITF

Z důvodu bezpečností situace jsou všechny tréninky do 11. 4. zrušeny. Cvičte individuálně podle výukových videí, která pro vás stále připravujeme a postupně Vám je posíláme. Taktéž se připojte k našim on-line tréninkům na FB školy a mistra Martina Zámečníka. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Úvodní strana > O taekwondu > Vzory > Čchungdžang
           

Čchungdžang tul 충장틀 Choong-jang pattern

Seznam vzorů

Počet pohybů:52
Počet útoků:35
Počet útoků rukama:28
Počet útoků nohama:7
Počet bloků:17
Počet bloků rukama:17
Počet bloků nohama:0
Počet přípravných postojů:0
Diagram:

Nové techniky

1.
murup nadžunde apčcha pušigi 
moorup najunde apcha busigi
무릎낮은데앞차부시기 
a low front snap kick with the knee 
2.
annun so an pchalmok jobap makki 
annun so an palmok yobap makgi
앉는서안팔목옆앞막기 
sitting stance while executing a side front block with the inner forearm 
3.
konnun so tu songarak nopchunde pande tulkchi 
gunnun so doo songarak nopunde bandae tulgi
걷는서두손가락높은데반대뚫기 
walking stance while executing a reverse hight thrust with the double finger 
4.
konnun so tung čumok ap terigi 
gunnun so dung joomuk ap taerigi
걷는서등주먹앞때리기 
walking stance while executing a front strike with the back fist  
5.
konnun so pakat pchalmok nopchunde ap makki 
gunnun so bakat palmok nopunde ap makgi
걷는서바깥팔목높은데앞막기 
walking stance while executing a high front block with the forearm 
6.
konnun so tung čumok nopchunde pande jobap terigi 
gunnun so dung joomuk nopunde bandae yobap taerigi
걷는서등주먹높은데반대옆앞때리기 
walking stance while executing a reverse high side front strike with the back fist 
7.
konnun so pande kutča makki 
gunnun so bandae gutja makgi
걷는서반대9자막기 
walking stance while executing a reverse 9-shape block 
8.
konnun so sang sonkchal supchjong terigi 
gunnun so sang sonkal soopyong taerigi
걷는서쌍손칼수평때리기 
walking stance while executing a horizontal strike with a twin knife-hand 
9.
konnun so pandalson nopchunde pande ap terigii 
gunnun so bandal son nopunde bandae ap taerigi
걷는서반달손높은데반대앞때리기  
walking stance while executing a reverse high front strike with the arc-hand 
10.
konnun so pchjon čumok nopchunde pande čirugi 
gunnun so pyon joomuk nopunde bandae jirugi
걷는서편주먹높은데반대지르기 
walking stance while executing a reverse high punch with the open fist 
11.
moa so sang indži čumok nopchunde pandal čirugi 
moa so sang inji joomuk nopunde bandal jirugi
모아서쌍인지주먹높은데반대지르기 
close stance while executing a high crescent punch with a twin fore-knuckle fist 
12.
niundža so sonbadak pande turo makki 
niunja so sonbadak bandae duro makgi
ㄴ자서손바닥반대들어막기 
L stance while executing a reverse scooping block with a palm 
13.
niundža so opchun sonkut nopchunde pande tulkchi 
niunja so opun sonkut nopunde bandae tulgi
ㄴ자서엎은손끝높은데반대뚫기 
L stance while executing a reverse high thrust with the flat finger tip 
14.
niundža so sondung pande nerjo terigi 
niunja so sondung bandae naeryo taerigi
ㄴ자서손등반대내려때리기 
L stance while executing a reverse downward strike with the back hand 
15.
niundža so sonkchal tung nadžunde tebi makki 
niunja so sonkal dung najunde daebi makgi
ㄴ자서손칼등낮은데대비막기 
L stance while executing a low guarding block to B with a reverse knife-hand 
16.
tvitbal so sang sonbadak nullo makki 
dwitbal so sang sonbadak noollo makgi
뒷발서쌍손바닥눌러막기 
rear foot stance while executing a pressing block with a twin palm 

Obměněné techniky

1.
nopchunde ap čirugi 
nopunde ap jirugi
높은데앞지르기 
a high punch 
2.
konnun so tvit pchalgup pande tulkchi 
gunnun so dwit palkup bandae tulgi
걷는서뒷팔굽반대뚫기 
walking stance while executing a reverse thrust with the back elbow 

Seznam technik

Výchozí postoj: moa čunbi sogi A moa junbi sogi A 모아준비서기 close ready stance A

1.
annun so an pchalmok jobap makki 
annun so an palmok yobap makgi
앉는서안팔목옆앞막기 
sitting stance while executing a side front block with the inner forearm 
2.
annun so an pchalmok jobap makki 
annun so an palmok yobap makgi
앉는서안팔목옆앞막기 
sitting stance while executing a side front block with the inner forearm 
3.
moa so ap čumok kijokča čirugi
3. nurin tongdžak 
moa so ap joomuk kiokja jirugi
3. nurin tongjak
모아서앞주먹ㄱ자지르기
3. 느린 동작 
close stance while executing a angle punch
3. slow motion 
4.
konnun so tu songarak nopchunde pande tulkchi 
gunnun so doo songarak nopunde bandae tulgi
걷는서두손가락높은데반대뚫기 
walking stance while executing a reverse hight thrust with the double finger 
5.
konnun so tu songarak nopchunde pande tulkchi 
gunnun so doo songarak nopunde bandae tulgi
걷는서두손가락높은데반대뚫기 
walking stance while executing a reverse hight thrust with the double finger 
6.
konnun so tung čumok ap terigi 
gunnun so dung joomuk ap taerigi
걷는서등주먹앞때리기 
walking stance while executing a front strike with the back fist  
7.
konnun so čchukchjo makki 
gunnun so chukyo makgi
걷는서추켜막기 
walking stance while executing a rising block 
8.
konnun so ap čirugi 
gunnun so ap jirugi
걷는서앞지르기 
walking stance while executing a front punch 
9.
tviro omgjo tidimjo mikulmjo tolgi niundža so pchalmok tebi makki 
dviro omgyo didimyo mikulmyo dolgi niunja so palmok daebi makgi
뒤로옮겨디디며미끌며돌기ㄴ자서목낮대비막기 
turning and then sliding backward forming L stance while executing a middle guarding block with the forearm 
10.
nadžunde apčcha pušigi
Poloha rukou jako při technice 9. 
najunde apcha busigi
낮은데앞차부시기 
a low front snap kick 
11.
natčchuo so opchun sonkut nopchunde tulkchi 
nachuo so opun sonkut nopunde tulgi
낮춰서엎은손끝높은데뚫기 
low stance while executing a high thrust with the flat finger tip 
12.
nuvo nopchunde tolljo čchagi 
noowo nopunde dollyo chagi
누워높은데돌려차기 
supporting the body with both hands and the left knee while executing a high turning kick 
13.
nuvo nopchunde ap čirugi 
noowo nopunde ap jirugi
누워높은데앞지르기 
pressing the ground with the left palm while executing a high punch 
14.
niundža so jop pchalgup tulkchi 
niunja so yop palkup tulgi
ㄴ자서때팔굽뚫기 
L stance while executing a thrust with the side elbow 
15.
niundža so pchalmok tebi makki 
niunja so palmok daebi makgi
ㄴ자서목낮대비막기 
L stance while executing a middle guarding block with the forearm 
16.
niundža so sonbadak pande turo makki 
niunja so sonbadak bandae duro makgi
ㄴ자서손바닥반대들어막기 
L stance while executing a reverse scooping block with a palm 
17.
niundža so sonkchal jop terigi 
niunja so sonkal yop taerigi
ㄴ자서손칼옆때리기 
L stance while executing a middle outward strike 
18.
konnun so kjočcha čumok nullo makki 
gunnun so kyocha joomuk noollo makgi
걷는서교차주먹눌러막기 
walking stance while executing a pressing block with an X-fist 
19.
murup nadžunde apčcha pušigi
Táhněte obě ruce v opačném směru jako by držely protivníkovu nohu. 
moorup najunde apcha busigi
무릎낮은데앞차부시기 
a low front snap kick with the knee 
20.
niundža so sonkchal tebi makki 
niunja so sonkal daebi makgi
ㄴ자서손칼대비막기 
L stance while executing a middle guarding block 
21.
mikulmjo niundža so jop pchalgup tulkchi 
mikulmyo niunja so yop palkup tulgi
미끌며ㄴ자서때팔굽뚫기 
slide forming L stance while executing a thrust with the side elbow 
22.
niundža so sonkchal tebi makki 
niunja so sonkal daebi makgi
ㄴ자서손칼대비막기 
L stance while executing a middle guarding block 
23.
kaunde jopčcha čirugi
Obě ruce táhnout v opačném směru než směřuje kop. 
kaunde yopcha jirugi
가운데옆차지르기 
a middle side piercing kick 
24.
tvitbal so sang sonbadak nullo makki 
dwitbal so sang sonbadak noollo makgi
뒷발서쌍손바닥눌러막기 
rear foot stance while executing a pressing block with a twin palm 
25.
konnun so pakat pchalmok nopchunde ap makki, konnun so tung čumok nopchunde jop terigi 
gunnun so bakat palmok nopunde ap makgi, gunnun so dung joomuk nopunde yop taerigi
걷는서바깥팔목높은데앞막기, 걷는서등주먹높은데옆때리기 
walking stance while executing a high front block with the forearm, walking stance while executing a high side strike with the back fist 
26.
niundža so opchun sonkut nopchunde pande tulkchi 
niunja so opun sonkut nopunde bandae tulgi
ㄴ자서엎은손끝높은데반대뚫기 
L stance while executing a reverse high thrust with the flat finger tip 
27.
nadžunde apčcha pušigi
Dlaň pravé ruky položit na hřbet levé ruky. 
najunde apcha busigi
낮은데앞차부시기 
a low front snap kick 
28.
konnun so tvit pchalgup pande tulkchi
28. nurin tongdžak
Přiložte stranu levé pěsti na pravou pěst. 
gunnun so dwit palkup bandae tulgi
28. nurin tongjak
걷는서뒷팔굽반대뚫기
28. 느린 동작 
walking stance while executing a reverse thrust with the back elbow
28. slow motion 
29.
kurumjo niundža so sondung pande nerjo terigi 
gurumyo niunja so sondung bandae naeryo taerigi
구르며ㄴ자서손등반대내려때리기 
stamping motion forming L stance while executing a reverse downward strike with the back hand 
30.
niundža so paro čirugi 
niunja so baro jirugi
ㄴ자서바로앞지르기 
L stance while executing a middle punch 
31.
kurumjo niundža so sondung pande nerjo terigi 
gurumyo niunja so sondung bandae naeryo taerigi
구르며ㄴ자서손등반대내려때리기 
stamping motion forming L stance while executing a reverse downward strike with the back hand 
32.
niundža so paro čirugi 
niunja so baro jirugi
ㄴ자서바로앞지르기 
L stance while executing a middle punch 
33.
kurumjo niundža so sonkchal jop terigi 
gurumyo niunja so sonkal yop taerigi
구르며ㄴ자서손칼옆때리기 
stamping motion forming L stance while executing a middle outward strike 
34.
konnun so tung čumok nopchunde pande jobap terigi 
gunnun so dung joomuk nopunde bandae yobap taerigi
걷는서등주먹높은데반대옆앞때리기 
walking stance while executing a reverse high side front strike with the back fist 
35.
kurumjo niundža so sonkchal jop terigi 
gurumyo niunja so sonkal yop taerigi
구르며ㄴ자서손칼옆때리기 
stamping motion forming L stance while executing a middle outward strike 
36.
konnun so tung čumok nopchunde pande jobap terigi 
gunnun so dung joomuk nopunde bandae yobap taerigi
걷는서등주먹높은데반대옆앞때리기 
walking stance while executing a reverse high side front strike with the back fist 
37.
niundža so sonkchal tung nadžunde tebi makki 
niunja so sonkal dung najunde daebi makgi
ㄴ자서손칼등낮은데대비막기 
L stance while executing a low guarding block to B with a reverse knife-hand 
38.
konnun so pande kutča makki 
gunnun so bandae gutja makgi
걷는서반대9자막기 
walking stance while executing a reverse 9-shape block 
39.
niundža so sonkchal tung nadžunde tebi makki 
niunja so sonkal dung najunde daebi makgi
ㄴ자서손칼등낮은데대비막기 
L stance while executing a low guarding block to B with a reverse knife-hand 
40.
konnun so pande kutča makki 
gunnun so bandae gutja makgi
걷는서반대9자막기 
walking stance while executing a reverse 9-shape block 
41.
konnun so sang sonkchal supchjong terigi 
gunnun so sang sonkal soopyong taerigi
걷는서쌍손칼수평때리기 
walking stance while executing a horizontal strike with a twin knife-hand 
42.
konnun so pandalson nopchunde pande ap terigii 
gunnun so bandal son nopunde bandae ap taerigi
걷는서반달손높은데반대앞때리기  
walking stance while executing a reverse high front strike with the arc-hand 
43.
kaunde apčcha pušigi
Poloha rukou jako při technice 42. 
kaunde apcha busigi
가운데앞차부시기 
a middle front snap kick 
44.
konnun so pandalson nopchunde pande ap terigii 
gunnun so bandal son nopunde bandae ap taerigi
걷는서반달손높은데반대앞때리기  
walking stance while executing a reverse high front strike with the arc-hand 
45.
kaunde apčcha pušigi
Poloha rukou jako při technice 44. 
kaunde apcha busigi
가운데앞차부시기 
a middle front snap kick 
46.
konnun so pande ap čirugi 
gunnun so bandae ap jirugi
걷는서반대앞지르기 
walking stance while executing a reverse middle punch 
47.
konnun so ap čirugi
46. - 47. parun tongdžak 
gunnun so ap jirugi
46. - 47. barun tongjak
걷는서앞지르기
46. - 47. 빠른동작 
walking stance while executing a front punch
46. - 47. fast motion 
48.
moa so sang indži čumok nopchunde pandal čirugi 
moa so sang inji joomuk nopunde bandal jirugi
모아서쌍인지주먹높은데반대지르기 
close stance while executing a high crescent punch with a twin fore-knuckle fist 
49.
konnun so sonkchal nadžunde makki 
gunnun so sonkal najunde makgi
걷는서손칼낮은데막기 
walking stance while executing a low block with the knife-hand 
50.
konnun so pchjon čumok nopchunde pande čirugi 
gunnun so pyon joomuk nopunde bandae jirugi
걷는서편주먹높은데반대지르기 
walking stance while executing a reverse high punch with the open fist 
51.
konnun so sonkchal nadžunde makki 
gunnun so sonkal najunde makgi
걷는서손칼낮은데막기 
walking stance while executing a low block with the knife-hand 
52.
konnun so pchjon čumok nopchunde pande čirugi 
gunnun so pyon joomuk nopunde bandae jirugi
걷는서편주먹높은데반대지르기 
walking stance while executing a reverse high punch with the open fist 

Závěrečný postoj: moa čunbi sogi A moa junbi sogi A 모아준비서기 close ready stance A

Význam

Choong-jang je pseudonym daný generálovi Kim Duk-riangovi, který žil v dynastii Ii v 16. století. Tento vzor končí útokem levé ruky, jež symbolizuje tragédii jeho smrti ve věku 27 let ve vězení, ještě než mohl dosáhnout plné dospělosti.

Kim Duk-riang, narozený 1567, byl velitelem v armádě za dynastije Ii.

V roce 1592, když Tojotomi Hidejoši začal Imndžinskou válku, Kim Duk-riang byl povýšen na generála.

Útočící japonci byli vyzbrojeni 300 000 dovezenými mušketami a čelili korejským partyzánským skupinám vyzbrojenými meči, luky a oštěpy. Korejská armáda nekladla větší odpor a byla rychle poražena. Okupace však vyvolala vlnu lidového odporu a rozpoutala se partyzánská válka, ve které hrály důležitou roli vítězství korejského námořnictva vedeného admirálem Yin Soon-sinem.

V roce 1594 Kim Duk-riang byl povýšen na vrchního velitele provincie Honam a pod jeho velením spolu s velitelm Kwak Jae-wooem armáda odrazila japonské síly v této provincii.

Japonci se velmi báli Kim Duk-rianga a dali mu jméno generál Ho-ik (Tygří křídlo).

Tvrdá rivalita na něj nakonec dopadla u soudu, když byl v roce 1595 zatčen a uvězněn v souvislosti se zabitím otrokyně. Jeho úspěchy v bitvách však vedly k zásahu krále, který jej nechal královským výnosem propustit.

Nakonec byl roku 1596 otráven. Posmrtně byl zbaven všech obvinění a ostudy, když byl předtím obviněn z účasti na povstání Mong Hak Lee. (Tyto informace se liší od verze z Encyklopedie, podle které zemřel ve vězení - viz výše - zatím nezjištěno, co je správně.)

Vzor se učí nositelé technického stupně II. dan.