Ge-Baek Hosin Sool

Škola Taekwon-Do ITF

Úvodní strana > O taekwondu > Vztah žáka a instruktora

Vztah žáka a instruktora (sa če čido)

I v dnešní moderní Koreji se pod pláštěm složitosti 20. století objevují skryté hodnoty, které hlásal Konfucius. Syn, který byl poslušný během svého života, bude úctyhodný, když jeho rodiče zemřou. Tato poslušnost a věrnost nikdy nezakolísá.

Z hodnot Konfucia se korejci naučili hlubokému smyslu pro úctu ke svým učitelům. Tento vztah vždy byl velmi důležitý. Staré korejské přísloví říká: „Otec a matka jsou rodiče, kteří mne vychovávají, zatímco učitel je rodič, který mne vzdělává.“ To je důvod, proč má žák úctu ke svému učiteli, jakou má ke svým rodičům.

Ač je poddaný povinován úctou ke svému králi, král musí mít úctu k učiteli, jako ji měl Alexandr k Aristotelovi. I když otec může milovat svého syna, nemůže se nikdy stát jeho učitelem. Vztah otce a syna je emocionální a nemůže tak být objektivní. Bez této objektivity je téměř nemožné nastavit a udržet dohled v učebním systému.

Samozřejmě je odpovědností rodičů poskytnout dítěti řádné vzdělání, které rozšíří jeho znalosti a dá mu dobrý cit pro spravedlnost a morálku. Často je ale pro samotné rodiče nemožné poskytnout dítěti potřebné vzdělání. Je to tím, že rodiče váhají vynutit si disciplínu u dítěte objektivním způsobem. Je zde podvědomá obava, že by to narušilo jejich vztah. Konfucius navrhoval: „Děti by se měli vyměnit a být učeny novými rodiči.“

Učit cizí dítě tak, aby se z něj stala osoba s dobrým charakterem podle přání jeho rodičů, je velká zodpovědnost. V očích žáka zaujímá učitel stejné místo jako rodiče. Starodávné přísloví říká, že "král, učitel a otec jsou si rovni (Gun Sa Bu Il Či)".

Ve všech vztazích, o nichž byla zmínka, musí být určitý stupeň lásky, ale také určitý stupeň objektivity. Takovýto vztah musí být přítomen i v taekwondu. Zodpovědnost za učení leží na instruktorech, jejichž eventuální poslání bude naučit žáky, aby byli tělesně a duševně silní a přispěli k mírovému světu.

Samozřejmě obětavý a upřímný instruktor je absolutní nutnost pro jakoukoliv školu. Škola se nemůže rozvinout a zdokonalit bez kádru, stejně jako bez obětavých a upřímných žáků. Takže jak instruktor, tak i žák mají dluh zodpovědnosti učit jeden druhého, který nemůže být nikdy splacen.

Následující body by měly být dodržovány jak instruktory, tak žáky:

Instruktoři (sabom)

 1. Nikdy se neunavit učením. Dobrý instruktor může učit kdekoli, kdykoli a vždy je připraven odpovědět na otázky.
 2. Instruktor musí chtít, aby ho jeho žáci předstihli. To je jeho konečné završení. Žák by nikdy neměl být držen zpět. Jestliže si instruktor uvědomí, že žák se již dostal za jeho učební schopnosti, měl by jej poslat k instruktorovi s vyšším technickým stupněm.
 3. Učitel musí vždy dávat dobrý příklad svým studentům a nikdy se je nesmí pokusit podvést.
 4. Vývoj žáků by měl mít přednost před komerční stránkou. Jakmile se instruktor začne starat o materiální stránku, ztratí úctu svých žáků.
 5. Instruktor by měl učit vědecky a dle teorie, aby ušetřil čas a energii.
 6. Instruktor by měl pomáhat žákům rozvinout dobré styky i mimo školu. Instruktor je zodpovědný za vývoj žáků ve škole i mimo ní.
 7. Žáci by měli být povzbuzováni k navštěvování jiných škol a studování jiných technik. Žáci, kterým je zakázáno navštěvovat jiné školy, se stanou odbojní. Když se povolí žákům navštěvovat i jiné tělocvičny, plyne z toho dvojí prospěch. Je zde možnost, že se žák naučí techniku, která je vhodná právě pro něj, a má také šanci učit se srovnáním své techniky s cizí technikou.
 8. Se všemi žáky musí být zacházeno stejně, neměli by být žádní oblíbenci. Žák by měl být kárán o samotě, ne před ostatními.
 9. Jestliže instruktor není schopen odpovědět žákovi na otázku, neměl by si odpověď vymýšlet, ale měl by připustit, že odpověď nezná, a pokusit se nalézt odpověď co nejdříve. Příliš často se stává, že nositel nižšího černého pásu dá nelogickou odpověď svým žákům pouze proto, že se obává, aby „neztratil tvář“, protože nezná odpověď.
 10. Instruktor by po žácích neměl požadovat služby jako úklid, provádění opravářských prací atd.
 11. Instruktor by neměl své žáky využívat. Jediným jeho cílem je vychovávat skvělé žáky, jak technicky, tak i morálně.
 12. Vždy být k žákům čestný a nikdy nezklamat jejich důvěru.

Žáci (čedža)

 1. Nikdy se neunav učením. Dobrý žák se může učit kdekoli a kdykoli. To je tajemství vědění.
 2. Dobrý žák se musí být ochoten obětovat pro své umění a instruktora. Mnoho žáků si myslí, že jejich trénink je zboží, které si kupují měsíčními poplatky, a nejsou ochotni účastnit se exhibicí, učení a práce ve škole. Tento druh žáků si může dovolit instruktor ztratit.
 3. Vždy dávej dobrý příklad žákům s nižším technickým stupněm. Je přirozené, že se budou snažit vyrovnat starším žákům.
 4. Buď vždy loajální a nikdy nekritizuj instruktora, taekwondo nebo způsob vyučování.
 5. Jestliže instruktor trénuje techniku, procvičuj ji a zkoušej ji využívat.
 6. Pamatuj, že chování žáků mimo tělocvičnu odráží umění instruktora.
 7. Jestliže žák přijme techniku z jiného dódžangu a instruktor ji neschválí, musí ji žák odložit nebo cvičit v tělocvičně, kde se tato technika učí.
 8. Nikdy nebuď nezdvořilý k instruktorovi. I když žák smí nesouhlasit s instruktorem, musí nejdříve instruktora poslouchat, a teprve později o věci diskutovat.
 9. Žák musí být dychtivý učit se a pokládat otázky.
 10. Nikdy nezraď instruktora.