Ge-Baek Hosin Sool

Škola Taekwon-Do ITF

Úvodní strana > O taekwondu > Definice taekwonda

Taekwondo

Definice taekwonda podle gen. Choi Hong-hi, zakladatele moderního taekwonda

“Taekwondo .....cesta (způsob) života...

Jednoduše řečeno, taekwondo je druh neozbrojeného boje určeného pro účel sebeobrany. Avšak ve skutečnosti je to mnohem více: Je to vědecké využití lidského těla při sebeobraně. Těla, jež se naučí do maxima využít svých schopností díky intenzivnímu tělesnému a duševnímu výcviku. Je to bojové umění, jež nemá obdoby ani v síle, ani v technice. Jeho disciplína, techniky a duševní výcvik jsou základem pro budování silného smyslu pro spravedlnost, odvahu, lidskost a odhodlání. Dosažení tohoto stavu odděluje pravé zastánce tohoto umění od lidí, kteří se honí za senzací a kteří se spokojí pouze se zvládnutím bojových hledisek tohoto umění.

To je jeden z důvodů, proč je taekwondo nazýváno uměním sebeobrany a nikoliv bojovým sportem. Zahrnuje v sobě také způsob myšlení a života zvláště díky vštěpování si zásad přísné sebedisciplíny a vznešeného morálního ideálu…..

Takže souhrnně znamená taekwondo duševní výcvik a techniky neozbrojeného boje pro sebeobranu i pro zdraví. Zahrnuje efektivní používání úderů, kopů, bloků holou rukou a nohou pro dosažení rychlého zneškodnění protivníka nebo protivníků. Taekwondo konečně umožňuje slabému vlastnit silnou zbraň a sebedůvěru, s jejichž pomocí se může bránit a porazit svého protivníka.

Samozřejmě, nesprávně použité může být taekwondo smrtelnou zbraní. Proto musí být vždy kladen důraz na duševní výcvik, aby se předešlo jeho zneužití ze strany jeho studentů.”

Co znamená slovo „taekwondo“

Skládá se ze tří částí a to: „tae“,„kwon“ a „do“. První část „tae“ znázorňuje všechny techniky, které se provádějí nohou, druhá část „kwon“ naopak zastupuje všechny techniky a práci rukama. Poslední část „do“ symbolizuje cestu mezi tělesnou a duševní stránkou člověka a znázorňuje tak opravdové umění taekwondo.