Ge-Baek Hosin Sool

Škola Taekwon-Do ITF

Úvodní strana > O taekwondu > Postoje > konnun sogi

konnun sogi

konnun sogi

Jedná se o často používaný silný postoj ve směru předozadním, který je vhodný pro obranné i útočné techniky.

Provedení:

  1. Jednou nohou nakročit dopředu nebo dozadu na vzdáleno jedné a půl šíře ramen mezi palci (kolmá vzdálenost) a na jednu šíři ramen mezi osami chodidel. Vzdálenost větší než jedna a půl šíře ramen je příčinou pomalých a slabých pohybů jak proti útokům ze strany, tak proti napadení zepředu či zezadu. Příliš krátký postoj má za následek zhoršenou stabilitu a tím oslabenou účinnost technik v něm provedených.
  2. Ohnout přední nohu v koleni tak, aby přední okraj kolene byl kolmo nad patou (jejím zadním okrajem). Druhou nohu v kolenním kloubu plně propnout.
  3. Rozložit váhu těla rovnoměrně na obě nohy.
  4. Prsty přední nohy směřují dopředu, prsty zadní nohy asi 25 stupňů vně (směrem od osy postoje). Úhel větší než 25 stupňů oslabuje kolenní kloub proti útoku zezadu a brání správné poloze boků v postoji.
  5. Mírně napnuté svaly pro vyvolání pocitu, že chodidla jsou tažená k sobě.
Je-li pravá noha vpředu, postoj se nazývá pravý, je-li vepředu levá, jedná se o levý postoj konnun sogi.

Pozice těla může být on mom i pan mom pro útok i obranu.

konnun sogi