Ge-Baek Hosin Sool

Taekwon-Do ITF School

Home page > Media > Články > Článek

Rozhovor s Velmistrem Hwang Ho-yongem

25. 4. 2016

Velmistr Hwang Ho Yong

Již desítky let patří k nejvýznamnějším osobnostem českých bojových umění velmistr taekwon-do profesor Hwang Ho Yong. Od jeho příletu do Prahy v roce 1987 mají nejen čeští studenti možnost čerpat korejské bojové umění přímo od pramene a být žáky tohoto předního světového učitele taekwon-do.

Jakým způsobem hodnotí velmistr po téměř třech desítkách let svoje žáky a české taekwon-do vůbec, jak se dívá na stále se vyvíjející vztah ITF a WTF a jaká doporučení by dal českým učitelům a žákům si můžete přečíst v následujícím rozhovoru:

A) mistr jako osobnost světového TKD ITF:

 1. Jste v současnosti druhým mužem mezinárodní federace ITF - co obnáší  funkce senior vice prezidenta?
  V ITF je celkem 5 viceprezidentů. Z pozice senior viceprezidenta jsem hlavním z viceprezidentů a v případě nepřítomnosti prezidenta nebo nemožnosti prezidenta vykonávat své povinnosti ho zastupuji.

 2. Jste zároveň předsedou Technické a vzdělávací komise ITF a jezdíte po celém světě vyučovat instruktory Taekwondo. Mohl byste se tedy kvalifikovaně vyjádřit a zhodnotit úroveň českých mezinárodních instruktorů TKD?
  Obecně mohu říct, že čeští instruktoři jsou v porovnání s ostatními státy nadstandartně kvalitní. Nicméně jako správný učitel nemohu být nikdy úplně spokojený se svoji prací. I instruktoři si stále musí uvědomit a naplňovat vztah učitel – žák. 

 3. Co byste doporučil českým trenérům zkvalitnit při jejich trenérské práci s jejich žáky?
  V TKD nemáme trenéry, ale učitele. My nejsme pouze sport, ale především BU. Každý instruktor, i přes svůj vyšší dan, si musí uvědomit, že je stále žákem. Jestli chce kvalitně učit, musí se sám stále zdokonalovat. Takže semináře, semináře, semináře….

 4. Jak v mezinárodním porovnání hodnotíte české TKD?
  Každý učitel samozřejmě myslí, že jeho studenti jsou nejlepší. To je přirozené. I s vědomím tohoto si však dovolím tvrdit, že čeští studenti jsou opravdu velmi kvalitní. Důkazem mohou být i sportovní výsledky.

 5. Co považujete za hlavní přednosti českého TKD?
  Velkou předností je znalost teorie. Po technické stránce musím zmínit celosvětově uznávaný fakt, že Češi jsou dlouhodobě nejlepší skokani.

 6. Kde naopak vidíte nedostatky, či rezervy českého TKD?
  Pro mne jako otce českého TKD je těžké odpovědět. Jistě je však třeba více samostatného tréninku a úsilí. Pouze semináře nebo obyčejné tréninky bez individuální snahy nestačí.

 7. Jak probíhá příprava nejlepších závodníků TKD v  Koreji?
  Korea je matka TKD. Vláda TKD velmi podporuje nejen jako sport, ale jako národní bojové umění a součást kultury. Studenti se o TKD hodně zajímají a poslouchají svého učitele. V naší reprezentaci se denně cvičí kolem 5 hodin, v Koreji běžně kolem 8 hodin.

 8. V čem vidíte základní rozdíly mezi českým a korejským TKD, mezi českými žáky a jejich severokorejskými kolegy?
  Lidé jsou samozřejmě stejní. V ČR také vláda hodně TKD podporuje, ale v Koreji je TKD na úrovni všech ostatních sportů dohromady. Studenti v Koreji mají větší motivaci se rozvíjet a sami cvičí obvykle každý den. Opravdu nechtějí být druzí. Proto hodně cvičí.

 9. Co byste v tomto směru doporučil českým reprezentantům, kde a v čem by měli zlepšit svoji přípravu?
  Teoreticky zde učíme vše správně. Problémem je, že studenti přicházejí do reprezentace ze svých škol stále nedostatečně připraveni. Poté se musí v reprezentaci místo pilování naučeného a získávání zkušeností nejdříve učit základní techniky. Opět zde musím zmínit nedostatek individuální přípravy.

 10. Kolik let již působíte v Česku a jak hodnotíte za tuto dobu vývoj českého tkd?
  Působím zde od roku 1987. Od prvního titulu na MS v roce 1994 jsme již dosáhli mnoho sportovních i mimosportovních úspěchů. Před 20 lety byla západní Evropa ve srovnání s námi kvalitnější, nyní je situace zcela opačná.

 11. Jak se Vám líbí v Česku? Co se Vám na této zemi líbí, co naopak Vám chybí, ve srovnání s Vaší domovinou?
  Skoro polovinu svého života jsem strávil zde. Hodně jsem zde ve spolupráci se svazem pracoval a výsledkem jsou tisíce studentů, které mám rád. Už jsem tady kompletně aklimatizovaný, mám rád české jídlo a cítím se tu jako doma, především protože tu mám celou rodinu. A také Koreu pravidelně navštěvuji.

B) ITF a WTF:

 1. Pro laika je dost těžké rozpoznat rozdíl mezi TKD ITF a WTF mají více společného nebo rozdílného?
  Jméno sice máme stejné, ale jsou to dva rozdílné systémy. My jsme BU, oni sport.

 2. Jak pokročila jednání o možném společném vystoupení ITF a WTF na letních Olympijských hrách?
  V současnosti probíhají jednání mezi ITF a WTF o společné účasti na OH. Samozřejmě i ITF komunita má zájem se účastnit OH. Doufám, že jednání budou mít úspěch.

 3. Pokud již jednání pokročily, je již známo v jakých disciplínách by závodníci soutěžili?
  Nyní máme podepsanou první smlouvu o spolupráci. Aktuálně jsme se shodli na společné exhibici, ale vlastní závodění by mělo být rozdvojeno na ITF a WTF pravidla. Toto je snad první krokem k budoucímu jednotnému TKD nejen na OH.

 4. Čeho si ceníte na TKD WTF a co naopak je na vyšší úrovni v TKD ITF?
  Jak jsem již řekl: My jsme BU a WTF je sport. U nás vítězí technika.

 C) Osobní otázky:

 

 1. Jaký byl Váš vztah s generálem Choiem?
  Byli jsme ve velmi častém kontaktu, což byla moje šance, jak pochopit TKD přímo od zakladatele. Protože jsem spolupracoval na tvorbě Encyklopedie TKD, tak jsme strávili několik týdnů v jednom hotelu. Každý den jsem před fotografem dostal úkol předvést některé techniky a zakladatel TKD byl vždy velmi spokojen. Další společné týdny jsme také trávili na exhibičních turné, kde jsem zastával i funkci vedoucího týmu. Po každé exhibici jsme měli možnost bezprostředně slyšet hodnocení generála Choie, kterému se náš tým velmi líbil.

 2. Které disciplíny ve sportovním tkd máte nejraději, a ve kterých jste dosáhl úspěchů, kterých si ceníte nejvíce?
  Pro mne jsou všechny disciplíny velmi důležité. Já jsem neměl moc možností závodit, protože jsem se stal brzy instruktorem. A instruktor má v TKD již jiný úkol než závodit.

 3. Co Vás motivovalo k tréninku nejvíce?
  Pro mne je nejvíce motivující, že TKD je celoživotní cesta skrze vzdělání. Samozřejmě fyzický trénink je důležitý, ale opravdovou výzvou jsou zásady TKD. To je ta pravá motivace.

 4. Co byste poradil, doporučil svým žákům?
  Učit se správně. V Koreji máme takové přísloví: Studnu kopej vždy jen na jednom místě. Stejně tak taekwondista by měl kráčet vždy právě po té cestě, kterou si vybral. Jít zároveň po více cestách není správné ani efektivní.

 5. Je rozdíl mezi tím, jak cvičí korejští a čeští žáci? 
  Myslím, že již bylo vysvětleno.

 6. Jaké jsou podle Vás nejdůležitější předpoklady, aby se člověk mohl stát dobrým žákem?
  Každý student by měl znát, co je jeho úkol. V TKD je to přesně popsáno v Encyklopedii TKD a každý student zná svoje povinnosti.

 7. Jaké vlastnosti by měl mít skutečný Mistr TKD?
  Mistr je také samozřejmě učitel. Takže musí umět techniky, být dobrý člověk a starat se o své žáky. Špatný učitel rovná se špatný student.

 8. Kterou z osobností českého TKD si ceníte nejvýše, jako svého žáka a proč?
  V BU je učitel na stejné úrovni jako otec. Je možné, aby otec hodnotil, kdo je lepší, a kdo je horší dítě? 

 9. Jaké máte plány? Je něco, čeho byste chtěl ve své práci ještě dosáhnout?
  Chtěl bych ještě zapracovat více na českém TKD. Chci, aby bylo příkladem pro celý svět. Nejde zde pouze o techniky nebo medaile, ale hlavně o DO (celoživotní cestu).

 10. Na co jste ve své práci v TKD nejvíce pyšný a co naopak se Vám ještě nepodařilo naplnit?
  Celý život jsem učil techniky a moji studenti prokazují velmi dobré výsledky. Bohužel trénink DO ještě nestačil. Toto je velmi důležité.

 11. Dnes předáváte to, co jste se během života naučil, dalším, již několika generacím žákům, naplňuje Vás tato práce? Bylo toto Vaším cílem a snem?
  Žádný člověk nemůže vidět moc dopředu. Já jsem dostal v životě šanci učit TKD, a jsem za to nesmírně šťastný. Opravdu mne baví učit.

 12. Máte dceru a syna, cvičí také oni TKD? Jakého stupně již dosáhli? Jaký jste jako učitel TKD pro své děti?
  Vždy je lepší, když otec nemusí učit BU svoje děti. Zakladatel TKD také svěřil svého syna jinému instruktorovi. Takže jestli chcete vědět, jak cvičí moje děti TKD, tak se musíte zeptat jejich učitele Martina Zámečníka.

 13. Chtěl byste něco sdělit našim čtenářům?
  Děkuji všem, kteří tento rozhovor přečetli a zamysleli se nad ním. Doufám, že se Vám rozhovor líbil a uvidíme se v tělocvičně.

 

autor: Roman Liener