Ge-Baek Hosin Sool

Škola Taekwon-Do ITF

Většina tréninků již funguje venku dle rozpisu tréninků (případně nepravidelných dle info ve Vašich mailech). Těšíme se na Vás i na další nováčky! 

Úvodní strana > O taekwondu > Zásady taekwonda

Zásady taekwonda ITF (Taekwondo jungshin)

 1. Zdvořilost (예의 - jei)
 2. Čestnost (정직 - jomčchi)
 3. Vytrvalost (인내 - inne)
 4. Sebeovládání (극기 - kukki)
 5. Nezkrotný duch (백절불굴 - pekčol pulgul)

Vysvětlení zásad taekwonda

Není třeba zdůrazňovat, že úspěch nebo selhání adepta taekwonda široce závisí na tom, jak jsou zachovány a praktikovány zásady taekwonda, jež by měly sloužit jako vodítko pro všechny opravdové adepty tohoto umění.

Zdvořilost (예의 - jei)

Studenti taekwonda by měli praktikovat následující zásady zdvořilosti, aby si vybudovali ušlechtilý charakter:

 1. Podporovat ducha vzájemných ústupků.
 2. Stydět se za své nectnosti, pohrdat nectnostmi druhých.
 3. Podporovat smysl pro spravedlnost a lidskost.
 4. Být zdvořilý ke všem lidem.
 5. Rozlišovat instruktora od žáka, staršího od mladšího a starého od mladého.
 6. Chovat se dle etiky.
 7. Respektovat postavení ostatních.
 8. Zacházet se všemi věcmi a lidmi slušně a upřímně.
 9. Zdržovat se dávání nebo přijímání darů, jsou-li na pochybách.

 

Čestnost (정직 - jomčchi)

Člověk musí být schopen správně rozlišit dobré a špatné, a má-li špatné svědomí, měl by se cítit vinen. Zde jsou uvedeny některé příklady, kde je nedostatek čestnosti:

 1. Instruktor, který nesprávně představuje sebe a své umění předváděním nesprávných technik svým studentům pro nedostatek znalostí či pro netečnost.
 2. Student, který podvádí při ukázce či zkoušce (upravuje materiál pro přerážení).
 3. Instruktor, který maskuje špatnou techniku přepychovou tréninkovou halou a klamným lichocením svým studentům.
 4. Student, jež vyžaduje od instruktora vyšší technický stupeň nebo se jej snaží koupit.
 5. Student, který získává technický stupeň z egoistických důvodů nebo pro pocit moci.
 6. Učitel, jež učí a podporuje své umění výhradně pro materiální zisky.
 7. Student, jehož slova a činy se neshodují.
 8. Student, který se stydí hledat radu u starších.

 

Vytrvalost (인내 - inne)

O vytrvalosti a trpělivosti stará orientální přísloví praví: „Trpělivost vede ke ctnostem a vynikajícím vlastnostem“, „Člověk může vytvořit mírumilovný domov tím, že bude stokrát trpělivý.“

Je zřejmé, že štěstí a prosperity dosáhne nejpravděpodobněji trpělivý člověk. Také v taekwondu, chce-li člověk něčeho dosáhnout, ať už je to dokonalost techniky nebo mistrovský stupeň, musí si stanovit svůj cíl a potom v cestě za jeho dosažením vytrvat. Jedno z nejdůležitějších tajemství na cestě za vynikajícími výsledky v taekwondu je překonat každou potíž a nesnáz vytrvalostí. Confucius říká: „Ten kdo je netrpělivý ve všedních věcech, může zřídka dosáhnout úspěchu ve věcech velké důležitosti.“

Robert Bruce dokázal díky své vytrvalosti a houževnatosti osvobodit ve 14. století Skotsko.

Sebeovládání (극기 - kukki)

Dodržování této zásady je nezbytné uvnitř, ale i mimo tělocvičnu, ať už se jedná např. o sportovní boj nebo o osobní záležitosti. Ztráta sebekontroly při sportovním boji se může stát nebezpečnou jak pro studenta taekwonda, tak pro jeho soupeře. Také neschopnost žít či pracovat podle svých schopností nebo zájmů může souviset s nedostatkem sebeovládání. Lao-c´ praví: „Silnější je ten, kdo zvítězí sám nad sebou, než ten kdo zvítězí nad druhým.“

Nezkrotný duch (백절불굴 - pekčol pulgul)

Tento citát sám o sobě symbolizuje odvahu: „Zde leží tři sta těch, kteří splnili svou povinnost.“ Tváří v tvář převaze Xerxese ukázali Leonidas a jeho tři sta Sparťanů světu význam nezkrotného ducha - odvahy, která se projeví, je-li odvážná osoba se svými názory postavena proti drtivé převaze.

Správný student taekwonda je vždy skromný a čestný. Setká-li se s nespravedlností, měl by se pokusit o nápravu, a to beze strachu a váhání, s nezkrotným duchem, bez ohledu na to, kdo je jeho protivník a v jakém je počtu. Řečeno slovy Confucia „Je skutkem zbabělosti nepromluvit proti nespravedlnosti.“