Ge-Baek Hosin Sool

Škola Taekwon-Do ITF

Postupně začínáme s jednotlivými tréninky. Sledujte v rozpisu tréninků, kde již cvičíme a s jakými omezeními.

Přihláška

Vyplněním přihlášky níže se stáváte členy naší školy. Můžete chodit na všechny tréninky Vám určené, navštěvovat naše akce, platíme Vám svazovou známku, informujeme Vás o dění atd... Máte také povinnost platit členské příspěvky. Členství zaniká úmrtím, vyloučením nebo odhlášením. Těšíme se na Vás na našich trénincích a soustředěních!!!

Jméno: * Jméno pište i s diakritikou, např. Kateřina, Čeněk, ...
Příjmení: * Příjmení pište i s diakritikou, např. Čížek, Nováková, ...
Rodné číslo: *  
Jsem cizinec bez rodného čísla

Kontaktní údaje

Telefon: *
Email: *

Bydliště

Město: *
Ulice:
PSČ: *
Skupina:
Vyberte město (v Praze konkrétněji např.: Campanus), ve kterém budete chodit nejčastěji
Poznámka:
(např. info o zdravotním stavu zabranující běžnému tréninku, členství na ZŠ Zlíchov, DD nebo jiné organizace zajištující mimořádné školné)
 

Přihlášení do Českého svazu Taekwon-Do ITF

Členové školy Ge-baek Hosin sool jsou automaticky přihlašováni též do Českého svazu Taekwon-Do ITF.

Souhlasím s tím, aby ČST ITF zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím v Taekwon-Do ITF. Dále souhlasím s tím, že ČST ITF je oprávněn poskytovat mé osobní údaje do centrální evidence ČUS (identifikace sportovce při soutěžích apod.). Údaje je ČST ITF oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v ČST ITF.